6 วิธีเปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้างกับบริษัทต่าง ๆ

6 กุมภาพันธ์ 2024
ผู้เขียน wpcoth
6 วิธีเปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้างกับบริษัทต่าง ๆ

การคัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม ถือเป็นขั้นตอนสำคัญใน กระบวนการก่อสร้าง ราคารับเหมาก่อสร้าง ย่อมเป็นปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ วิธีการเปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้าง กับบริษัทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การเตรียมข้อมูล

การเปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้าง เป็นขั้นตอนสำคัญในการคัดเลือกบริษัทรับเหมาที่เหมาะสม ข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เป็นกุญแจสำคัญสู่งานเปรียบเทียบที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ วิธีการเตรียมข้อมูล ก่อนเปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้าง

รายละเอียดของโครงการ

 • แบบแปลน แบบแปลนที่ชัดเจน ครบถ้วน แสดงขนาด พื้นที่ รายละเอียดการออกแบบ
 • รายการวัสดุ รายการวัสดุที่ใช้ในโครงการ ระบุชนิด ยี่ห้อ สเปค ปริมาณ
 • สเปค รายละเอียดสเปคของงาน เช่น วิธีการก่อสร้าง มาตรฐานวัสดุ
 • ปริมาณ ปริมาณงานของแต่ละรายการ เช่น พื้นที่ จำนวน

งบประมาณโครงการ

 • ค่าใช้จ่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าธรรมเนียม
 • เงินสำรอง เตรียมเงินสำรองเผื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประมาณ 10-15% ของงบประมาณ

วิธีการเปรียบเทียบราคา

 • ราคาต่อตารางเมตร เหมาะกับบ้านทั่วไป เปรียบเทียบง่าย
 • ราคาเหมาจ่าย เหมาะกับงานที่มีรายละเอียดชัดเจน ควบคุมงบประมาณได้
 • ราคาแยกตามรายการงาน เหมาะกับงานขนาดเล็ก ต้องการควบคุมรายละเอียด

ข้อมูลบริษัทรับเหมา

 • ประสบการณ์ ตรวจสอบประสบการณ์ ผลงาน ของบริษัท
 • ชื่อเสียง ศึกษาชื่อเสียง รีวิว จากลูกค้า
 • ใบอนุญาต ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบรับเหมา
 • บริการ เปรียบเทียบบริการ การรับประกัน เงื่อนไขการชำระเงิน

เอกสารประกอบ

 • แบบแปลน สำเนาแบบแปลนที่ชัดเจน
 • รายการวัสดุ สำเนารายการวัสดุ
 • สเปค สำเนารายละเอียดสเปค
 • ใบเสนอราคา สำเนาใบเสนอราคาจากบริษัท

2. หาบริษัทรับเหมา

การค้นหาบริษัทรับเหมา ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการ คัดเลือกผู้รับเหมา ที่เหมาะสมกับโครงการของท่าน บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ วิธีการหาบริษัทรับเหมา ที่มีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล

 • เว็บไซต์ เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง เว็บไซต์สมาคมรับสร้างบ้าน
 • สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
 • งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับบ้าน
 • คำแนะนำ สอบถามจากเพื่อน ญาติ คนรู้จัก

วิธีการคัดเลือก

 • ประสบการณ์ ตรวจสอบประสบการณ์ ผลงาน ของบริษัท
 • ชื่อเสียง ศึกษาชื่อเสียง รีวิว จากลูกค้า
 • ใบอนุญาต ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบรับเหมา
 • บริการ เปรียบเทียบบริการ การรับประกัน เงื่อนไขการชำระเงิน

ติดต่อบริษัท

 • แจ้งรายละเอียดโครงการ แจ้งรายละเอียด แบบแปลน รายการวัสดุ สเปค
 • ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคาเปรียบเทียบราคารายละเอียดและเงื่อนไข
 • นัดประชุม นัดประชุมพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบบริษัท ตรวจสอบข้อมูลบริษัท สถานะ ความน่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบใบเสนอราคา ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข ราคา
 • ตรวจสอบสัญญาจ้าง อ่านสัญญาจ้างอย่างละเอียด ก่อนเซ็นสัญญา

3. เปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้าง

การเปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้าง เป็นขั้นตอนสำคัญในการคัดเลือกบริษัทรับเหมาะ บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ วิธีการเปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์โครงการ

 • กำหนดรายละเอียดของโครงการอย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งแบบแปลน รายการวัสดุ สเปค และปริมาณ
 • กำหนดงบประมาณโครงการโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดวิธีการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมกับประเภทและขนาดของโครงการ

รวบรวมใบเสนอราคา

 • ค้นหาบริษัทรับเหมาที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย 3-5 บริษัท
 • ขอใบเสนอราคาจากบริษัท
 • ตรวจสอบรายละเอียดของใบเสนอราคาให้ครบถ้วน

เปรียบเทียบราคา

 • เปรียบเทียบราคารวมของโครงการ
 • เปรียบเทียบราคาต่อรายการงาน
 • เปรียบเทียบรายละเอียดงาน วัสดุ ยี่ห้อ สเปค
 • เปรียบเทียบเงื่อนไขการชำระเงิน
 • เปรียบเทียบระยะเวลาก่อสร้าง

พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ

 • ประสบการณ์และผลงานของบริษัท
 • ชื่อเสียงและรีวิวจากลูกค้า
 • การบริการและความน่าเชื่อถือ
 • การรับประกันงาน

ตัดสินใจเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

 • พิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบ
 • เลือกบริษัทที่เสนอราคาที่เหมาะสม รายละเอียดงานชัดเจน เงื่อนไขดี
 • เลือกบริษัทที่มีประสบการณ์ ผลงานดี ชื่อเสียงดี

ตรวจสอบสัญญาจ้างอย่างละเอียด

 • อ่านสัญญาจ้างอย่างถี่ถ้วน
 • ตรวจสอบรายละเอียดงาน ราคา เงื่อนไข
 • เซ็นสัญญาเมื่อตกลงทุกประการ

4. พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ

การเปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้าง เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการคัดเลือกบริษัทรับเหมาที่เหมาะสมยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ ของท่าน บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา เพิ่มเติมจากราคารับเหมาก่อสร้าง

ประสบการณ์และผลงาน

 • ตรวจสอบประสบการณ์ของบริษัทในประเภทของโครงการที่คล้ายคลึงกัน
 • ศึกษาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท
 • พูดคุยกับลูกค้าเก่าของบริษัทเพื่อรับฟังประสบการณ์

ชื่อเสียงและรีวิว

 • ตรวจสอบชื่อเสียงของบริษัทจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
 • อ่านรีวิวจากลูกค้า
 • ตรวจสอบรางวัลหรือใบรับรองต่าง ๆ

การบริการและความน่าเชื่อถือ

 • พิจารณาการบริการของบริษัท เช่น การตอบคำถามการให้ข้อมูล
 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท
 • พิจารณาความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

การรับประกันงาน

 • ตรวจสอบการรับประกันงานของบริษัท
 • พิจารณาระยะเวลาการรับประกัน
 • ตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน

ปัจจัยอื่น ๆ

 • ความเข้าใจของบริษัทเกี่ยวกับความต้องการของท่าน
 • ความยืดหยุ่นของบริษัทในการปรับเปลี่ยน
 • ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับทีมงานของท่าน

ตัดสินใจเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

 • พิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบ
 • เลือกบริษัทที่เสนอราคาที่เหมาะสม รายละเอียดงานชัดเจน เงื่อนไขดี
 • เลือกบริษัทที่มีประสบการณ์ ผลงานดี ชื่อเสียงดี

ตรวจสอบสัญญาจ้าง

 • อ่านสัญญาจ้างอย่างละเอียด
 • ตรวจสอบรายละเอียดงาน ราคา เงื่อนไข
 • เซ็นสัญญาเมื่อตกลงทุกประการ

สรุป

การเปรียบเทียบราคารับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องอาศัยเวลาและความละเอียดรอบคอบ การเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เหมาะสม จะช่วยให้ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และอยู่ในงบประมาณ

เพิ่มเติม เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th/

บทความล่าสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม