โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด

ดำเนินธุรกิจรับตกแต่งบ้าน สร้างอาคาร โรงงาน บ้าน คฤหาสน์ โรงแรม ให้บริการด้านงานก่อสร้างทุกประเภท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ทะเบียนเลขที่ 0215542000779 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 313/4 หมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ประเทศไทย มีแนวคิดที่พัตนาระบบการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ,มั่นคงและสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้บริษัท โปรเชี่ยน(ไทยแลนด์)จำกัด เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทก่อสร้างชั้นนำของไทย

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจก่อสร้างครบวงจร ส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ค่านิยมร่วม

พวกเรามุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจและปฎิบัติต่อ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมอีกทั้งยังพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ