บริษัท โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างทุกประเภท

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
บริษัท โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ปี 2542 ทะเบียนเลขที่ 0215542000779 ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 313/4 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประเทศไทย 21180

ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านงานรับเหมาก่อสร้าง เขียนแบบโครงการก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งภายใน และงานก่อสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร ตึก คอนโดมิเนียม หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เรามีแนวคิดที่พัฒนาระบบการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ความมั่นคง และสร้างความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับเราบริษัทโปรเชี่ยนไทยแลนด์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

 • วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทก่อสร้างชั้นนำของไทย
 • พันธกิจ

  พันธกิจ

  ดำเนินธุรกิจก่อสร้างครบวงจร ส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
 • ค่านิยมร่วม

  ค่านิยมองค์กร

  พวกเรามุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจและปฏิบัติต่อ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมอีกทั้งยังพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม