ตำแหน่งที่รับสมัครงาน

1. ช่างไฟฟ้าทั่วไป
2. ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล,ผู้ควบคุมช่างหรือพนักงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต
3. นักการตลาด ; เจ้าหน้าที่การตลาด ; เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
4. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
5. พนักงานขับรถยนต์
6. พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) , พนักงานขายของหน้าร้าน
7. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ
8. พนักงานบัญชี
9. เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ชื่อจริงของคุณ (*)

อีเมล์ของคุณ (*)

จบจากมหาวิทยาลัย(*)

ที่อยู่ปัจจุบัน(*)

ตำแหน่งงานที่คุณสนใจ(*)

วันเกิด (*)

ปีที่จบการศึกษา(*)

ไฟล์แนบ CV(*)

ไฟล์แนบ Cover Letter(*)

ไฟล์แนบ Extra material (*)


หมายเหตุ