ออกแบบเขียนแบบ บริษัท รันเนอร์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

รับออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้าง

รับออกแบบ-เขียนแบบงานก่อสร้างทุกประเภท

บริการรับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนแบบบ้าน อาคาร ตึก คอนโดมิเนียม หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การเขียนแบบโครงการก่อสร้างมักจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนโดยต้องมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงการก่อสร้างเป็นไปตามความต้องการและสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทุกประเภท
รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทุกประเภท
รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทุกประเภท
รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทุกประเภท
รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทุกประเภท
รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทุกประเภท
รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทุกประเภท
รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทุกประเภท

ขั้นตอนการให้บริการออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้าง

 • ประเมินความต้องการของลูกค้า

  พูดคุย สอบถามรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
 • ประเมินราคางานเขียนแบบ

  ประเมินราคางานเขียนแบบก่อสร้างอย่างไม่เป็นทางการ
 • ออกแบบตัวอย่างงานเขียนแบบ

  ออกแบบงานเขียนแบบก่อสร้างอย่างไม่เป็นทางการ
 • ดำเนินการเขียนแบบ

  เขียนแบบโครงการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ
 • ลูกค้าตรวจสอบคุณภาพงาน

  ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
 • ส่งมอบงาน

  ส่งมอบผลงานเขียนแบบก่อสร้างให้ลูกค้า

ผลงานรับออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม