รับเหมาก่อสร้าง บริษัท ไทย หมิง ไลท์ติ้ง จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

บริการรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงการส่งมอบโครงการ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร ตึก คอนโดมิเนียม หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ผลิตงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมการรับประกันหลังส่งมอบงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ได้ใช้บริการกับ บริษัท โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท

ขั้นตอนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

 • ประเมินความต้องการของลูกค้า

  พูดคุย สอบถามรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
 • สำรวจหน้างานและประเมินราคา

  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจหน้างานจริง และประเมินราคาอย่างไม่เป็นทางการ
 • วางแผนก่อสร้าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน

  วางแผนงานก่อสร้าง รวมไปถึงจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานผู้รับเหมา
 • ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน

  ก่อสร้างและควบคุมงานตามแผนงานที่วางไว้
 • ตรวจสอบคุณภาพงาน

  ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานที่วางไว้
 • ส่งมอบงานและรับประกัน

  ส่งมอบงานให้ลูกค้าพร้อมการรับประกันงานก่อสร้าง

ผลงานรับเหมาก่อสร้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม