สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ปี 2566

29 กันยายน 2023
ผู้เขียน wpcoth
สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ปี 2566

เมื่อคุณต้องการ จดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คุณควรทราบวิธีการทำและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจดทะเบียน การจดทะเบียนบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างเยอะ การจดทะเบียนสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดได้ในวันเดียวกัน

ขั้นตอนการจดทะเบียน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

การจดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คือ กระบวนการที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้

  1. การเลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะกับการดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทยมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน บริษัทห้างหุ้นส่วน และอื่นๆ อีกมาก
  2. การจัดทำเอกสารและเอกสารประกอบ คุณต้องจัดทำเอกสารสำคัญของบริษัท รวมถึงพาสปอร์ตของผู้ก่อตั้ง สำเนาบัตรประชาชน แผนการดำเนินงานและแผนธุรกิจ รายชื่อผู้บริหาร แผนการเงิน และอื่นๆ ตามที่กำหนด
  3. การยื่นคำขอจดทะเบียน คุณต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้างกับกรมสรรพสาสตร์ พร้อมกับเอกสารประกอบ คำขอจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ตั้ง ผู้บริหาร และอื่นๆ
  4. การจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจะต้องชำระตามอัตราที่กำหนดโดยกรมสรรพสาสตร์
  5. การรอการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอ คุณจะต้องรอให้กรมสรรพสาสตร์ตรวจสอบและอนุมัติคำขอ นี่อาจใช้เวลาสักระยะเวลาตามความซับซ้อนของกระบวนการ
  6. การจดทะเบียนภาษี หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพสาสตร์ คุณจะต้องจดทะเบียนกับสำนักงานภาษีและสรรพสาสตร์เพื่อรับหมายเลขผู้เสียภาษี (TAX ID)
  7. การจัดทำหนังสือรับรองบริษัท คุณต้องจัดทำหนังสือรับรองบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
  8. การรับรองและสมัครสมาชิกสภาสถาปนิกและสถาปัตยกรรม (TCEB) หากบริษัทต้องการรับโครงการรับเหมาสถาปนิกและสถาปัตยกรรมจากหน่วยงานราชการ คุณจะต้องรับรองและสมัครสมาชิกในสภาสถาปนิกและสถาปัตยกรรม (TCEB)
  9. การสร้างธุรกิจและการดำเนินงาน หลังจากจดทะเบียนเสร็จสิ้น คุณสามารถเริ่มดำเนินกิจกรรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทของคุณได้

จดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจในวงการก่อสร้าง บริษัท โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภทครบวงจร และยังให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอีกด้วย หากท่านต้องการปรึกษาเรื่องการจดทะเบียนบริษัทก่อสร้างหรือต้องการติดต่อเรา สามารถคลิกที่ลิงค์ ติดต่อ บริษัท โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด

บทความล่าสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม