7 ความเสี่ยง กับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น

29 กันยายน 2023
ผู้เขียน wpcoth
7 ความเสี่ยง กับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นเรื่องที่สำคัญและควรถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีความซับซ้อนทางเทคนิคและมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการก่อสร้าง

7 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากมาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการเผชิญกับความขัดแย้ง ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางความปลอดภัย และปัญหาทางด้านกฎหมาย ดังนั้นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บทความนี้จะยกตัวอย่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ความเสี่ยงทางเทคนิค
  การก่อสร้างมักต้องรับความเสี่ยงจากปัจจัยทางเทคนิค เช่น ความสามารถของทีมงานในการดำเนินโครงการให้เสร็จตามเวลาและในเบรคเฟสต่างๆ ความเสี่ยงเช่นนี้สามารถมีผลต่อคุณภาพของงานและความคุ้มค่าของโครงการ
 2. ความเสี่ยงทางการเงิน
  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมักต้องจัดการและควบคุมงบประมาณอยู่เสมอ ต้องเจอกับความเสี่ยงทางการเงินจากการใช้จ่ายเกินงบประมาณ ราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้น หรือการดำเนินการแก้ไขที่ไม่คาดคิด
 3. ความเสี่ยงทางกฎหมาย
  โครงการก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ หากไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือกฏหมายอาจทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายได้
 4. ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
  สภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่คงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน เช่น สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
 5. ความเสี่ยงทางความปลอดภัย
  การรักษาความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก หากเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ที่ดำเนินงานอาจจะส่งผลเสียให้กับธุรกิจได้ เช่น ความเชื่อมั่นของลูกค้า และการสูญเสียบุคลากร อาจทำให้โครงการล่าช้าหรือมีความผิดพลาดได้ เป็นต้น
 6. ความเสี่ยงทางราคา
  ราคาวัสดุและแรงงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิด เช่น การเพิ่มราคาวัสดุหรือข้อจำกัดในการหาแรงงานที่มีความสามารถ เป็นต้น
 7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและนวัตกรรม วงการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การไม่สามารถปรับตัวและปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาจทำให้บริษัทตกอยู่ในความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญ เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการควรดำเนินการวางแผนและดำเนินการตามกฎระเบียบ ควรมีการควบคุมงบประมาณและความรับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บทความล่าสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม